Systemy CRM

Oferujemy wdrożenie systemu, który pomoże Ci zarządzać relacjami z klientem. System służy do gromadzenia informacji o klientach, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy firmy. CRM wspomaga działanie Twojej firmy w takich obszarach jak: sprzedaż, marketing, zamówienia i zarządzanie projektami, serwis i obsługa posprzedażowa oraz fakturowanie.

Podstawowe moduły dostępne w CRM

 1. Kalendarz – planowanie zdarzeń w systemie wizualizowane jest przy pomocy widoku kalendarza

 2. Dokumenty – możliwość podpięcia i udostępniania dowolnych plików

 3. Poczta – moduł, który pozwala odbierać, wysyłać i zarządzać pocztę e-mail

 4. Potencjalni klienci – zarządzanie potencjalnymi klientami

 5. Kontrahenci – zarządzanie klientami firmy

 6. Osoby kontaktowe – prowadzenie rejestru osób kontaktowych powiązanych z daną firmą

 7. Dostawcy – możliwość wydzielenia osobnej bazy dostawców

 8. Produkty – prowadzenie rejestru produktów

 9. Usługi – rejestr usług

 10. Cenniki – rejestr cenników obowiązujących w firmie

 11. Akcje marketingowe – prowadzenie i rejestrowanie działań marketingowych prowadzonych w firmie

 12. Szanse sprzedaży – rejestrowanie wszystkich sprzedaży prowadzonych w ramach firmy

 13. Oferty – rejestracja wszystkich ofert przedkładanych klientom

 14. Zamówienia sprzedaży – rejestr zamówień lub zleceń od klientów

 15. Zamówienia zakupów – rejestr zamówień do dostawców lub podwykonawców

 16. Projekty – rejestr prowadzenia projektów

 17. Etapy projektów – podział danego projektu na etapy

 18. Zadania projektów – zadania do wykonania w ramach danego projektu

 19. Zgłoszenia – rejestrowanie zgłoszeń i reklamacji serwisowych

 20. Umowy – rejestrowanie i generowanie umów w formacie pdf

 21. Instrukcje – możliwość definiowania i utrzymywania instrukcji

 22. Faktury – wystawianie faktur VAT dla klientów

 23. Raporty i analizy – możliwość rejestracji i generowania raportów w systemie

W ramach wdrożenia systemu możliwa jest również jego rozbudowa o dodatkowe moduły i funkcje niedostępne w podstawowej ofercie.

Jeśli posiadasz już bazę klientów, to zintegrujemy ją z system CRM.

Firmy o ustabilizowanej pozycji na rynku zazwyczaj posiadają już bazę kontrahentów, ofert, umów oraz osób kontaktowych. W takiej sytuacji oferujemy możliwość dokonania integracji z funkcjonującym w firmie systemem.

INFO:

Jeśli posiadasz już bazę klientów, to zintegrujemy ją z system CRM.

dawid.wisniewskiSystemy CRM